Reumatološka ambulanta

U okviru Reumatološke ambulante obavljaju se sledeći poslovi: pripreme pacijenata za pregled (EKG, TA), pregledi pacijenata, izvođenje dijagnostičkih i terapijskih procedura (punkcije zglobova i dr.) i zdravstveno vaspitni rad.