Onkološka ambulanta

U okviru Onkološke ambulante obavljaju se sledeći poslovi: priprema bolesnika za pregled, priprema prateće dokumentacije, pregled pacijenata, zakazivanje bolesnika za sledeći pregled i davanje potrebnih informacija u vezi sa nastavkom liječenja i dr.