Odsjek za opštu kardiologiju

U okviru Odsjeka za opštu kardiologiju obavljaju se sledeći poslovi: složeni oblici zdravstvene zaštite iz domena stručne osposobljenosti iz domena ove supspecijalističke djelatnosti. Prijem pacijenata po urgentnom postupku i utvrđivanje potreba za njegom, dijagnostičke procedure po urgentnom postupku, praćenje vitalnih funkcija monitoring sistema, terapijske procedure uz kontinuirani nadzor, fizikalna terapija i zdravstveno-vaspitni rad.