Odsjek za opštu internu medicinu

U okviru Odsjeka za opštu internu medicinu obavljaju se sledeći poslovi: složeni oblici zdravstvene zaštite iz domena stručne osposobljenosti iz domena ove specijalističke djelatnosti. Prijem i njega bolesnika, aplikovanje intramuskularnih, intravenskih i tabletarnih madikamenata, kontinuirani nadzor i zdravstveno-vaspitni rad.