Odsjek za interventnu kardiologiju sa koronarnom jedinicom

U okviru Odsjeka za interventnu kardiologiju sa koronarnom jedinicom obavljaju se sledeći poslovi: složeni oblici zdravstvene zaštite iz domena stručne osposobljenosti iz domena ove supspecijalističke djelatnosti. Izvođenje PCI (perkutana koronarna intervencija), implantacija stentova, kateterizacija. Definitivno zbrinjavanje koronarnog pacijenta. Implantacija pejs mejkera (pacemakera) – privremenih i stalnih. Primjena IVUS.