Odsjek za infektologiju

U okviru Odsjeka za infektologiju obavljaju se sledeći poslovi: složeni oblici zdravstvene zaštite iz domena stručne osposobljenosti iz domena ove specijalističke djelatnosti. Prijem i njega pacijenata, aplikovanje intramuskularnih, intravenskih i tabletarnih madikamenata, prijave zaraznih oboljenja epidemiološkoj službi i saradnja sa veterinarskom službom i kontinuirani zdravstveni rad.