Odsjek za gastroenterologiju

U okviru Odsjeka za gastroenterologiju obavljaju se sledeći poslovi: složeni oblici zdravstvene zaštite iz domena stručne osposobljenosti iz domena ove supspecijalističke djelatnosti. Vrši dijagnosticiranje i liječenje u odsjecima i ambulantama za neinvanzivnu i invanzivnu gastroenterohepatološku dijagnostiku u terapiju, ultrazvučnu dijagnostiku gastrointestinalnih organa, endoskopsku dijagnostiku i inavanzivno terapijsku endoskopiju.