Odsjek za dermatovenerologiju

U okviru Odsjeka za dermatovenerologiju obavljaju se sledeći poslovi: složeni oblici zdravstvene zaštite iz domena stručne osposobljenosti iz domena ove specijalističke djelatnosti. Prijem i njega pacijenata, aplikovanje intramuskulatornih, intravenskih i tabletarnih medikamenata, kontinuirani nadzor i zdravstveno-vaspitni rad.