Kardiološka ambulanta

U okviru Kardiološke ambulante obavljaju se sledeći poslovi: pripreme pacijenata za pregled, pregledi pacijenata, izvođenje dijagnostičkih i terapijskih procedura (EKG, TA), predlozi i preporuke za dalje dijagnostičke procedure (eho kardiografia, stresna elektrokardiografija- ergometrija uz očitavanje rezultata navedenih dijagnostičkih procedura) i zdravstveno vaspitni rad.