Gastroenterološka ambulanta

U okviru Gastroenterološke ambulante obavljaju se sledeći poslovi: svakodnevni pregledi pacijenata, predlozi za dalje dijagnostičke procedure (EHO abdomena, endoskopski pregledi, CT dijagnostika) i zdravstveno vaspitni rad.