Endokrinološka ambulanta

U okviru Endokrinološke ambulante obavljaju se sledeći poslovi: obavljaju se pripreme pacijenata za pregled (TT, TV, određivanje šećera u krvi), pregledi pacijenata, izvođenje dijagnostičkih i terapijskih procedura (obuka za samokontrolu šećera u krvi i obuka za davanje inzulinske terapije) i zdravstveno vaspitni rad.