Dermatovenerološka ambulanta

U okviru Dermatovenerološke ambulante obavljaju se sledeći poslovi: pripreme pacijenata za pregled, pregledi pacijenata, izvođenje dijagnostičkih i terapijskih procedura (tretmani kondiloma, mikroskopske analize, kiretiranje klavusa i bradavica, očitavanje rezultata alergološkog testiranja prik metodom, krio terapija tečnim azotom, previjanje ulceracija i drugih kožnih promjena i dr.). Uzimanje materijala (bris kože) za bakteriološko i mikrobiološko ispitivanje, prijava kožnih i veneričnih bolesti u epidemiološku službu, prijedlozi i preporuke za dijagostičke procedure za dalje liječinje pacijenta, i to kompijuterizovana dermoskopija, terapija radiotalasima, PUVA terapija, elektrokauterizacija, biopsija kože sa PH nalazom i zdravstveno vaspitni rad.